Links
.

Info om "Skulptur og Hjertestien"

Lørdag den 22. kl.15.00
Vi mødes på P-pladsen ved Ældrecenter Birkehøj, hvor 2 af tovholderne på UDTRYK 2009, Nonni Smedsgård og Per Vilsbøll, vil gå en tur rundt på den sti, som gerne skulle ende med at blive en "Skulptur og Hjertesti".

Først kommer forklaringen på hvorfor vi mødes på en p-plads. Sagen er den, at Øster Hornum ikke ligefrem har skulpturer på hvert gadehjørne. Da vi fire bag UDTRYK 2009 ønsker at skabe fundamentet til en Skulptur og Hjertesti, er det jo naturligt at tage udgangspunkt i en af byens få eksisterende skulpturer, nemlig stenskulpturen "Vækst", som netop står på denne p-plads.

Meningen med denne gåtur er, at få en masse input, som vi kan gå videre med. Vi forestiller os en sti rundt i byen, hvor skulpturer bliver en slags omdrejningspunkt. Når vi også kalder stien for en hjertesti, er det fordi vi forventer at få vores sti godkendt om en officiel hjertesti. Du kan læse mere på hjerteforeningens hjemmeside, hvor definitionen af en hjertesti bliver beskrevet. Her kan du samtidig se, hvor der i øjeblikket ligger hjertestier.

For at være ærlig, så har vi ikke brugt tid på at måle, hvor lang stien helt præcist er (Det får vi nok gjort engang). Vi har derimod brugt en del tid på at få lagt ruten således, at man kommer omkring nogle at Øster Hornums kulturhistoriske steder. Mere om dette når vi går turen.

"Hvor ligger Ældrecenter Birkehøj i Øster Hornum" Se her - Det er nr. 5
Se stien her.

<---Tilbage til programmet